czołowy estetyk polski

czołowy estetyk polski

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2