Czynniki gospodarcze w polskim procesie dziejowym

Czynniki gospodarcze w polskim procesie dziejowym

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.