czytanie Ingardena

czytanie Ingardena

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967