Dąbrowska

Dąbrowska

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960