dar

dar

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1924