dar filozofów

dar filozofów

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964