Das imaginative Kunstwerk und seine Gegebenheitsweise

Das imaginative Kunstwerk und seine Gegebenheitsweise

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963