definicje

definicje

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917