dekret

dekret

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934