dekret nominacyjny

dekret nominacyjny

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933