/
EN

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

14 grudnia 1933 r.

   n      : 2486 ex 1933/34.

W sprawie wypisu należytości
i zwrotów oraz aktów osobowych   n        n        n     Do
Prof.Dr.Romana Ingardena.

   n        n        n        n        n        n        n        n   Kuratorjum

   n        n        n        n        n        n            Okręgu Szkolnego Lwowskiego

   n        n        n        n        n        n        n        n        n        n      we

   n        n        n        n        n        n        n        n        n        n        n       Lwowie

 

   n     Dnia 9 grudnia br.nadesłało Ministerstwo WR.i OP. dekret nominacyjny Prof.Dr.Romana Ingardena z dnia 23.XI.33r. Nr:BP-17667/33, zawiadamiający go o mianowaniu postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933r.profesorem nadzwyczajnym tutejszego Uniwersytetu.
   n     Rektorat pragnąć zarządzić asygnowanie Prof.Dr.R.Ingardenowi przyznanego mu uposażenia służbowego prosi Kuratorjum,aby – po zwolnieniu nominata z dotychczasowych obowiązków nauczyciela II państwowego gimnazjum we Lwowie – zechciało udzielić wypisu należytości i zwrotów wymienionego, oraz odstąpić jego kartę ewidencyjną i akta osobowe Rektoratowi Uniwersytetu.

 

Z Rektoratu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

   n        n        n        n        n        n        n        n        n        n        Stefko

   n        n        n        n        n        n        n        n          Sprawujący czynności Rektora.