/

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965

Data powstania 12.01.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina dydaktyka

Warszawa, dnia 12.I.1965 r.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

      n         Zamierzamy zorganizować posiedzenie naszego Komitetu dnia 25 lutego 1965 r. /czwartek/ o godz. 10-tej. W związku z tym proszę uprzejmie o podanie tytułu referatu Pana Profesora.
    n        Jako drugi przewidujemy referat prof. dr Z. Lissy pt. „Cytat w muzyce”.

 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

 

V. P r z e w o d n i c z ą c y
Komitetu Nauk o Sztuce

        n    [podpis]
 /Prof. dr K. Piwocki/