/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1924

We Lwowie, 13. maja, 1924.

 

 

                       Szanowny Panie Doktorze!

            Kartę Pańską z 6. b.m. otrzymałem – nie odpisywałem, gdyż pragnąłem Szanownemu Panu Doktorowi donieść już jaknajwięcej rzeczy konkretnych. A mogę to uczynić dopiero dzisiaj. Mianowicie dopiero dzisiaj, a nie, jak pierwotnie projektowano, wczoraj przedstawiłem Pańską pracę Wydziałowi historyczno-filozoficznemu Towarzystwa naukowego. Był obecny jako gość także Ajdukiewicz, natomiast Wartenberg, który jest na równi ze mną członkiem Towarzystwa, którego prosiłem dwukrotnie, by na posiedzenie dzisiejsze przybył i który mi to przyrzekł, nie zjawił się. Widać stan zdrowia mu na to nie pozwolił.

            Odczytałem z swego streszczenia pracy Pańskiej, obejmującego 33 maszynowych ćwiartek, przeszło dwie trzecie, resztę w kilku słowach streściłem. Wydział historyczno-filozoficzny uchwalił zgodnie z mojem życzeniem dać moje streszczeni zaraz do druku, by mogło być przedłożone Radzie wydziałowej w szczotkowej odbitce przed ukazaniem się zeszytu Sprawozdań, który przyniesie sprawozdania z posiedzeń majowych. Streszczenie pracy Pańskiej, które w ten sposób zaraz zacznie się składać, przenosi atoli znacznie zwykłe rozmiary takich streszczeń, wobec czego – aby usunąć trudności wszelkie, oświadczyłem gotowość pokrycia kosztów druku przenoszące zwykłą miarę.

            Ponieważ odbitkę szczotkową streszczenia już wkrótce mam nadzieję otrzymać, przeto nie stanie już nic na przeszkodzie wprowadzeniu sprawy Pańskiej habilitacyi na porządek obrad Rady wydziałowej. A jeśli Prof. Wartenberg sprawy nie przewlecze, będzie się mogła odbyć sama habilitacya tak, jak to projektowałem, w ciągu czerwca.

            Co się tyczy terminu ukazania się w druku zeszytu Sprawozdań Towarzystwa ze streszczeniem Pańskiej pracy, termin ten przypadnie na jesień! Obecnie bowiem kończy się druk zeszytu, obejmującego okres ostatnich czterech miesięcy roku 1923; następnie rozpocznie się druk zeszytu, obejmującego pierwsze cztery miesiące roku 1924. Zeszyt zaś, obejmujący maj, czerwiec i ewentualnie lipiec oraz doroczne Walne Zgromadzenie i uroczyste doroczne posiedzenie, zacznie się drukować po ukończeniu druku zeszytu poprzedniego, więc gdzieś w lipcu lub sierpniu, a wyjdzie w druku w sierpniu lub wrześniu.

            Skoro tylko otrzymam odbitkę szczotkową swego streszczenia Pańskiej pracy, poszlę odbitkę tę Szanownemu Panu Doktorowi z prośbą o przejrzenie jej w celu usunięcia ewentualnych błędów, które mogły się w moje streszczenie wkraść. Zmian, które nie okażą się absolutnie niezbędnemi, nie będzie można w tej odbitce poczynić – ale gdyby się pokazało, że moje streszczenie zawiera jakiś błąd, trzeba go będzie usunąć, aby nie pojawiło się błędne streszczenie w dotyczącym zeszycie Sprawozdań Towarzystwa.

            Łączę serdeczne wyrazy

                                                        K. Twardowski