delegacja polska

delegacja polska

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967