delegacje zagraniczne

delegacje zagraniczne

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.