Denis Diderot

Denis Diderot

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 29.12.1967