Der Ontologie der Kunst

Der Ontologie der Kunst

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2