Die menschliche Seele

Die menschliche Seele

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.07.1942