docent habilitowany przy katedrze Filozofii

docent habilitowany przy katedrze Filozofii

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967