dokumenty podróżne

dokumenty podróżne

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966