doniosłość dzieł Ingardena

doniosłość dzieł Ingardena

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962