Dorian Cairus

Dorian Cairus

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966