doświadczanie stosunku do czasu

doświadczanie stosunku do czasu

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938