doświadczenie rzeczywistości

doświadczenie rzeczywistości

List od Jana Patočki z 22.05.1949