doświadczenie siły i słabości bytu

doświadczenie siły i słabości bytu

List od Jana Patočki z 22.05.1949