doświadczenie sprzeciwu

doświadczenie sprzeciwu

List od Jana Patočki z 22.05.1949