doświadczenie zmysłowe

doświadczenie zmysłowe

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955