dr Weizman

dr Weizman

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921