drażliwości

drażliwości

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939