druk prac

druk prac

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924