Drukarnia Anczyca

Drukarnia Anczyca

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948