Dusza człowieka

Dusza człowieka

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933