dyfteryt

dyfteryt

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919