Dyrekcja Instytutu Filozoficznego PAN

Dyrekcja Instytutu Filozoficznego PAN

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957