dyrektor Mianowski

dyrektor Mianowski

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924