dyskusja w Sorbonie

dyskusja w Sorbonie

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949