/
EN

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES
CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS
74. RUE LAURISTON, PARIS-XVI – TELEPHONE: COP. 51-91

 

Paryż, dn. 15.IX.49

Nr 1146/49

Wielce Szanowny Panie Kolego,

 

     n        Odpisuję z pewnym spóźnieniem, musiałem jednak zaczekać na powrót personelu Księgarni Polskiej aby zbadać stan Pańskiego konta. Wczoraj podano mi dokładny rachunek, z którego wynika że saldo na Pańską korzyść wynosi 20.600 fr. francuskich. Proszę więc nadesłać spis potrzebnych książek.
 n        Trudności ze sprowadzaniem książek z Belgii i Szwajcarii do Francji nie zmniejszyły się. Podania we francuskiej komisji dewizowej zalegają całymi miesiącami. Ja sam od roku czekam na konieczną dla mnie publikację szwajcarską, i doczekać się nie mogę, chociaż zamówiłem ją w księgarni francuskiej, mającej dość duży sortyment książek ogłoszonych w Szwajcarii.
 n        Przechodzę do sprawy Pańskiej Poetyki. Jak to już omówiliśny w Krakowie, nie mam żadnego prawa żądać od autorów rozpraw, aby utrzymali zmiany tekstu wprowadzone przez pana Pawła Kucharskiego. Mam do niego pełne zaufanie, że należy do najlepszych znawców francuszczyzny. Inna sprawa z terminologią, którą należałoby ustalić według norm przyjętych we Francji dla pojęć fenomenologicznych. Literatura na ten temat jest we Francji tak obszerna, że nie będzie trudności przy wynalezieniu odpowiednich neologizmów.
 n        Drażliwości p. Willman nie rozumiem. Wszakże we Francji sporo uczonych francuskich oddaje stale swe prace do korekty stylistycznej renomowanym znawcom języka francuskiego. Sam nie uważam się za takiego, ale opierając się na sądach Francuzów, trudno mi uznać francuszczyznę w wydawnictwach PAU i innych towarzystw naukowych polskich za niepodlegającą zastrzeżeniom.
 n        „Archivum Neophilologicum” niestety nie ma życzliwych opiekunów w kraju. Członkowie Akademii-neofilolodzy wymawiają się brakiem czasu. Akademia na żadne moje reklamacje nie odpowiada, tak że nie zdaję sobie sprawy, w jakim stanie są trzy pierwsze zeszyty, dawno oddane do urzędu kontroli prasowej. Inaczejby rzecz szła gdyby był się zrealizował mój plan drukowania Archivum we Francji, jednakże nie ma mowy o zgodzie na to Komisji Dewizowej.
 n        Przykro mi, że pośrednio przeze mnie praca Pańska nie ujrzała jeszcze światła dziennego. Proszę więc bez skrupułów ogłosić ją naprzód po polsku, a tekst francuski później czy to w „Archiwum” czy też w Studia Philosophica, o ile to sprawę przyspieszy.
 n        Proszę przyjąć wyrazy wysokiego poważania i najlepsze pozdrowienia.

 

Stanisław Wędkiewicz

 

P.S.

Dzieło p. Kucharskiego o Platonie już jest całkowicie wydrukowane: Jest to okazały tom o czterystu stronicach. Ponieważ P. Kucharski czego dobrze nie rozumiem – postanowił dzieło to zrobić tezą celem uzyskania stopnia dr.es lettres (ma już przecież tytuł es-sciences), książka będzie do nabycia dopiero po dyskusji w Sorbonie, to znaczy z początkiem przyszłego roku.

 

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Plac Biskupi 14.