/

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

   n              n              n              n              n            DO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
    n      MINISTERSTWO          n          n          UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA              n        WPŁYNĘŁO DNIA 18.III ROKU 1925
    n      PUBLICZNEGO            n              n              n                      n        Nr 213 r.

Departament Nauki i Szkół Wyższych

    n      WARSZAWA          n              n              n          Do dziekanatu
DN. 4 marca, 1925 r.         n              n              n       wydziału humanistycznego
№ 1924-IV/25.            n              n              n          Uniwersytetu Jana Kazimierza
    n              n              n              n              n              n              n           we Lwowie

W odpowiedziach należy powoływać się na № powyższy

Załatwienie sprawozdania z dnia 12.
II.1925 r. L.121 Rekt.L.2323/Dr. Roman                na ręce Rektoratu.-
Ingarden.            Habilitacja.

    n      Zatwierdzam uchwałę Rady wydziałowej z dnia 27 czerwca 1924 r., której mocą Dr. Roman Witold Ingarden został habilitowany jako do’cent filozofji na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
    n      18 załączników sprawozdania zwraca się.-

    n      SENAT AKADEMICKI I REKTORAT            n        KIEROWNIK MINISTERSTWA
MP.        UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO            n              n     Dr. Jan Janicki
    n      WPŁYNĘŁO 16/3 1925
    n      2809 EX. 24/25 ALBO. –

Drukarnia Państwowa Nr. 25738. 18.IX.24. 10.000.