/
EN

List do Zofii Lissy z 22.06.1954

Data powstania 22.06.1954
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_39
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

Kraków, 22.VI.1954 r.

prof. R. Ingarden
Kraków, Biskupia 14

 

Droga Pani Zofio,

przesyłam Pani w załączeniu kopję maszynopisu, który wysłam równocześnie do Redakcji „Materiałów do studjów i dyskusji” na ręce prof. Starzyńskiego, donosząc mu równocześnie, iż do Pani wysyłam kopię. Czynię to dlatego, by Pani miała prędzej moją wypowiedź w Swym ręku, będę jednak wdzięczny, jeżeli Pani po zużytkowaniu jej zechce mi ją przy sposobności zwrócić. Muszę zarazem zaznaczyć, że przy opracowaniu Swj odpowiedzi nie może się Pani posługiwać tymi danymi, jakie dostarczyły Pani te fragmenty pełnego tekstu mej rozprawy, które Pani przeczytałem podczas pobytu mego w Warszawie.

Jeszcze w tej chwili nie jestem zdecydwany, czy przyjadę istotnie na 27-go do Warszawy, jest bowiem b. gorąco, a ja jestem potężnie zmęczony. Ale jeżeli będę porozumiem się z Panią telefonicznie i mam nadzieję, że się zobaczymy.

Tymczasem przesyłam serdeczne pozdrowienia