dyskusja z Leśniewskim

dyskusja z Leśniewskim

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923