dyskusje estetyczne

dyskusje estetyczne

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964