działalność artystyczna

działalność artystyczna

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922