działalność nauczycielska

działalność nauczycielska

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919