działalność wykładowa

działalność wykładowa

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 20.11.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.11.1949

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Jana Patočki z 11.12.1945