/
EN

List od Jana Patočki z 11.12.1945

 

Miły panie kolego,

dopiero dziś mogę Panu [nieczytelne] napisać o wszystkim, co nas interesuje. Pan prof. Král bardzo cieszy się na wizytę p. prof. Ingardena i prosi jedynie, aby sam[1] był łaskaw podać datę, która by mu odpowiadała, tak abyśmy mogli wystosować już zupełnie oficjalne zaproszenie i zadbać o zapewnienie właściwych warunków. Stowarzyszenie Filozoficzne mogłoby zorganizować wykłady we współpracy ze środowiskiem historyków literatury, które wykazuje nie mniej żywe zainteresowanie prof. Ingardenem. Proszę więc Pana, aby Pan przekazał p. profesorowi powyższe, łącznie z tym, że p. profesor Král oczekuje jego dyspozycji.
 n    Prócz tego proszę, aby Pan informował p. prof. o prof. Farber (uniw. Buffalo), że bardzo go interesuje dalsza egzystencja członków „Cercle philosophique”. Z wiadomości, które otrzymałem, wiem, że Landgrebe i Fink żyją, pierwszy jako docent w Hamburgu, drugi we Fryburgu, gdzie [nieczytelne] habilitował się u Heideggera, który tu nie tylko przetrwał wojnę, ale i zachował katedrę. Pani Husserl przebywa, zdaje się, do dziś w Belgii. Prof. Utitz jest zdrów i ma mnóstwo planów, co do których żywimy nadzieję, że zostaną zrealizowane przynajmniej częściowo i że zainteresują również p. profesora I. Ale szczegóły, jeśli Bóg da, już podczas jego wizyty tutaj! Bardzo się na nią cieszymy.
 n    Proszę przekazać moje serdeczne pozdrowienia p. prof. Novotnemu z życzeniami dobrego zdrowia.

Pana
 n    Jan Patočka

11/12/45.

 

[1]    Podkreślenie autora.