dziekan Ptaśnik

dziekan Ptaśnik

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925