Dziekan Siemiradzki

Dziekan Siemiradzki

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1923