Dziekan Wydziału Filozoficznego

Dziekan Wydziału Filozoficznego

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968