dzieła Patočki

dzieła Patočki

List od Jana Patočki z 23.12.1947