dzieła sztuki

dzieła sztuki

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964